Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

fuckingweltschmerz

Po co ten stres, myślisz, że nie masz nic
Każdy ma - nawet Ty
Czasem trzeba to po prostu znaleźć
Miłość, noc i deszcz, życie też
Dla tego warto starać się
Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart
Znajdź to w sobie, tak
— Myslovitz "Acidland"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
fuckingweltschmerz
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viaohshit ohshit
fuckingweltschmerz
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viaohshit ohshit
fuckingweltschmerz
8048 d38a
Reposted fromfor-witches for-witches viacreepy creepy
fuckingweltschmerz
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
fuckingweltschmerz
fuckingweltschmerz
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
fuckingweltschmerz
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawishyouwerehere wishyouwerehere
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy

June 16 2015

fuckingweltschmerz
Kartony już wiedzą co je czeka
Reposted fromPawelS PawelS viadivi divi
fuckingweltschmerz
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viadivi divi
fuckingweltschmerz
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viadivi divi
fuckingweltschmerz
7550 9780
Reposted frommisza misza viadreamadream dreamadream
fuckingweltschmerz
fuckingweltschmerz
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
fuckingweltschmerz
fuckingweltschmerz
Do You want to build a snowman?
Reposted fromArsenR ArsenR viawishyouwerehere wishyouwerehere
fuckingweltschmerz
6811 e07a 500
Reposted frombadpotato badpotato viaDOBRADUPA DOBRADUPA
fuckingweltschmerz

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl